Exkursion-programskiss_Sida_1_Bild_0005

Vårhelger

Välkommen till en exklusiv, spännande och smakrik exkursion på norra Öland!

31 maj-2 juni alt 14-16 juni

Upplev Ölands vackra försommar som kittlar alla sinnen. Omringad av havet har vi miltals med fågelrika kustområden med ett ystert fågelliv. Vi får njuta av blomstrande orkidéängar, karga väderbitna stenstränder med sina stormvridna tallar, fina klapperstensfält och mäktiga flygsandfält, unika fornlämningar och frodiga lövlundar med jätteekar.

Program

Fredag
Ankomst med inkvartering och kvällsfika

Lördag
Morgonutflykt till Norra Udden, Långe Erik, ev inkl medhaft morgon kaffe. Därefter tillbaka till Skäftekärr för rejäl frukost. Sedan exkurerar vi runt i Böda-skogarna och lär oss mer om både natur och kultur-miljöerna, besöker järnålderslämningar, tallskogar och alvarmarker med orkideer. lunchen serveras i fält. Eftermiddagen fortsätter programmet och vi avslutar med ytterligare en fågellokal. Därefter far vi tillbaka till Skäftekärr/Ramsnäs, pausar någon timme för att sedan njuta av en öländsk gourmet-middag. Blir det tid över gör vi en kortare vandring runt parkområdet i Skäftekärr och ser på exotiska trädslag, järnåldershus och våtmarker!

Söndag
Vi gör en tidig start till fågellokal . Därefter frukost på Skäftekärr. Vi fortsätter på förmiddagen med nya exkursionslokaler i Böda-skogen, med flera intressanta natur- och kultur-miljöer. Dagen avslutas med sen lunch på Skäftekärr.

PRIS 3495:- per person

Bank giro 5960-9362 senast 10 Maj.

Guidepresentationer:

Håkan Nilsson är en 54-årig arkeolog som bor med familjen i Mörbylånga på södra Öland. Håkan jobbade under många år för Riksantikvarieämbetet med dokumentation av fornlämningar och kulturmiljöer över hela landet. Sedan 2007 genomför Håkan motsvarande arbeten som konsult inom kulturmiljövården. Fågelintresset väcktes i mycket unga år och fritiden består till stor del av fågelskådning samt fotografering av fåglar och kulturlandskap. Hemsida: www.knaton.se

Urban Ekstam är författare till ett 15-tal böcker med inriktning på ekologi och historia i svenska odlingslandskap. Han var under åren 1980-97 var verksam som utbildningsledare på Naturvårdsverket, där han anordnade fältkurser inom skilda ämnen inom ”den gröna sektorn” för landets proffessionella naturvårdare.

Bland böcker från hans penna som har nära anknytning till Nordöland kan nämnas debutboken ”Ölands och Gotlands växtvärld – en ekologisk och kulturhistorisk flora” som kom ut i en första upplaga 1984 och ”Svenska alvarmarker – historia och ekologi” som kom ut 2002. Urbans intresse för – och specialkunskaper om – Nordöland grundlades åren 1979-80, i samband med att han genomförde en inventering av naturvärdena i Böda kronopark. Detta arbete kom senare till stor del att ligga till grund för dagens naturskydd, skogsbruk och naturvårdsinsatser i kronoparken.

Börje Ekstam arbetar till vardags som lektor med ansvar för kandidaturbildningen i biologi vid Linnéuniversitetet. Han undervisar i ekologi och botanik och leder årligen fältkurser på Öland för både svenska och utländska studenter. I sin forskning, som är inriktad på våtmarksekologi, har han arbetat med många naturtyper i olika länder. Men allra bäst trivs han i det mosaikartade landskapet på norra Öland. På fritiden organiserar han naturvandringar och andra aktiviteter i egenskap av ordförande för Ölands Naturskyddsförening.